Aktuality

1,1,2011 Informace o rovnátkách jsou na stránce www - http://cs.wikipedia.org/wiki/Rovnátka

Ordinační doba

Pondělí: 08 : 12:00
Čtvrtek: 13 :00 - 16 : 00

otevřeno od mobil : 776 592 705 ordinace 569 72 18 09 sovan@seznam.cz

Pro lékaře

Vážená kolegyně, Vážený kolego,

těší nás Váš zájem o spolupráci s naší ordinací. Rád bych zde zmínil několik bodů, které jsou při spolupráci s ortodontistou klíčové. V případě zájmu o podrobnější informace či zájmu o osobní konzultaci např.u složitých případů s nutnou mezioborovou spoluprací nás, prosím, neváhejte kontaktovat.

V naší ordinaci striktně dodržujeme, aby pacient od Vás odeslaný se k Vám opět vrátil na další ošetřování. Záměrně máme pouze odbornost 015. Provádíme tudíž výhradně ortodontickou léčbu. Z tohoto důvodu se nemusíte obávat, že bychom Vám „přebrali“ Vaše pacienty. Všechny zákroky v kompetenci praktického zubního lékaře/implantologa/chirurga budou prováděny ve Vaší ordinaci.

Při naší práci často spolupracujeme s dalšími specialisty (implantologie, parodontologie, maxilofaciální chirurgie...). Máme vytvořený okruh specialistů, s jejichž prací máme zkušenosti a o nichž jsme přesvědčeni, že poskytují léčbu v nejvyšší kvalitě. Pokud Vaše ordinace zajišťuje ošetření i v těchto oborech, budeme-li o tom informováni, samozřejmě odešleme pacienta k Vám.

Co potřebuje pacient s sebou na první konzultaci?

Pacient s sebou u většiny případů od Vás nic speciálního nepotřebuje. Prosíme jen o doporučení s uvedeným kontaktem na Vaši ordinaci. Samozřejmě vítáme jakékoli doplňující informace významné pro léčbu pacienta.

Pokud se jedná o složitější případy, kde bude nutná mezioborová spolupráce, je dobré vystavit pacientovi lék.zprávu. V ní potřebujeme vědět Vaši představu o dalším ošetření a restauraci chrupu, časový harmonogram a případně prognózu poškozených zubů (paro, endo, trauma...). V případě komplexních případů či nejasností Vás budeme kontaktovat telefonicky nebo navrhneme osobní setkání.

Potřebuje pacient s sebou nějaké rentgeny?

Ne. Pouze pokud byl pacientovi zhotoven OPG rentgen v poslední době, tak prosíme o zapůjčení či odeslání na náš email, abychom pacienta zbytečně neozařovali kvůli stejnému vyšetření znovu. Pro vytvoření léčebného plánu ale potřebujeme kromě OPG také snímek ve speciální kefalometrické projekci. Tento snímek zajišťujeme vždy my. Pokud tedy pacient nepřijde od Vás s čerstvým opg, necháme zhotovit oba tyto snímky zároveň.

V jakém stadiu ošetření mám pacienta odeslat na ortodoncii?

Obvykle požadujeme, aby byl pacient plně sanován a měl dobrou úroveň ústní hygieny. Je nanejvýš vhodné zhotovit preventivní bite-wing rtg snímky a sanovat případné kazy. Po celou dobu přítomnosti fixních aparátů v ústech totiž nemohou být tyto snímky zhotoveny. Na požadavek kompletní sanace existuje několik vyjímek:

  • Pokud je některý ze zubů určený na endodontické ošetření či rozsáhlou a náročnou rekonstrukci, je výhodné pacienta odeslat ještě před tímto ošetřením. V případě nutnosti extrakcí z ortodontických důvodů pak samozřejmě necháme extrahovat tento zub.
  • Pokud plánujete ošetření korunkami či můstky, je vhodné konzultovat ortodontistu před broušením na definitivní práci. Lepením zámků na korunky (zejména keramické) hrozí jejich poškození. Ortodontista svou léčbou může navíc vylepšit podmínky pro protetické ošetření. Upravujeme sklon pilířů, jejich rozmístění pro optimální estetickou a funkční korekci apod.
  • Pokud bylo provedeno endodontické ošetření zubu s nálezem, můžeme s tímto zubem ortodonticky pohybovat až po 6 měsících od ošetření. V opačném případě by hrozilo akutní zhoršení stavu. Pokud nebude nutné při ortodontické léčbě s tímto zubem pohybovat, je samozřejmě možné rovnat ostatní zuby okamžitě.

V jakém věku je nejlepší pacienta odeslat na ortodoncii?

Obvykle platí, lépe dříve nežli později. Pokud máte podezření na retenci nebo agenezi zubů, problémy s růstem čelistí, ale i jakékoli jiné vady, doporučte pacienta raději ihned. Optimální věk na zahájení aktivní léčby si pak už v naší ordinaci ohlídáme. Vždy se snažíme o maximálně efektivní léčbu, tzn. kvalitní výsledek za co nejkratší dobu léčby. Jsme si vědomi, že ortodontická léčba pacienta do určité míry omezuje. Nechceme, aby naši pacienti prožili celé dětství se snímacím aparátem a následně několik let puberty s fixním. Z tohoto důvodu odkládáme léčbu většinou až na dobu růstového spurtu (12-14let), kdy je léčba nejúčinnější. Některé vady je nutné léčit už v dětství. Jedná se o retence zubů, zákusy, zkřížený skus, obrácený skus, výrazný předkus pokud působí společenské a psychické problémy a další.

V jakém věku lze ještě se zuby ortodonticky pohybovat? Jaká jsou specifika léčby u dospělých?

Nejstaršímu pacientovi s nasazenými fixními aparáty bylo 98. S nadsázkou lze tudíž říci, že na ortodoncii není nikdy pozdě. Léčba dospělých má ale svoje specifika.

Pacient neroste, což u léčby některých vad je s výhodou, u jiných naopak.

Dospělí pacienti mají často zuby poškozené, rozsáhle sanované, s korunkami apod. Obecně je lepení zámků na protetické práce problematické. Pokud je to možné, snažíme se s ošetřujícím lékařem dohodnout definitivní protetickou rekonstrukci až po ukončení ortodontické léčby.

Dospělí pacienti mají také často poškozený závěsný aparát chrupu s různými projevy parodontitidy. Pokud pacient nemá akutní zánět a má dobrou hygienu, lze ortodonticky bez obav pohybovat i s výrazně viklavými zuby. Ortodontickým pohybem zubu kost vzniká, nikoli zaniká! Často tudíž spolupracujeme s parodontology a snažíme se zlepšit úroveň alveolární kosti a optimalizovat skus i estetiku chrupu.

Technika léčby je v dospělosti trochu odlišná. Používáme složitější aparáty a velmi jemné síly. Dospělí pacienti také preferují různé varianty průhledných rovnátek. Nabízíme průhledné zámky (keramické či safírové) ale i zcela neviditelná rovnátka (lingvální ortodoncie), kdy jsou zámky nalepené na lingvální ploše zubů.

Výrazným specifikem léčby dospělých je také jejich zájem o léčbu, motivace a informovanost. Pacienti jsou často dopodrobna seznámeni s možnostmi moderní ortodoncie a často požadují léčbu i nejmenších detailů. Každý takový pacient je pro nás příjemnou výzvou.

Kolik léčba stojí?

V současnosti platí pojišťovny práci lékaře a pacient hradí plně materiál. Zatím se úhrady u dětí a dospělých neliší. Jediný rozdíl je v laboratorních výrobcích, kde pojišťovny přispívají různě velkou částkou podle závažnosti vady a věku pacienta.

Cena za materiál je různá dle množství a typu použitého materiálu. U malých vad léčených několika nalepenými zámky je cena v řádu několika tisíc. Na druhou stranu u kompletní léčby s keramickými či dokonce lingválními zámky se jedná o desetitisíce.

Je parodontitida kontraindikací ortodoncie?

Naopak! Často s parodontology spolupracujeme. Některé defekty, jako jednostěnný a dvoustěnný kostní defekt, kde metody řízené tkáňové regenerace jsou neúčinné, lze uspokojivě vyřešit jen ve spolupráci s ortodontistou. Stále se na nás obrací parodontologičtí pacienti, kterým léčbu nedoporučil jejich lékař se slovy „Vám se zuby viklají, rovnátka by Vám je úplně dodělala“. S těmito předsudky neinformovaných lékařů stále bojujeme. Přitom je známé a mnohokrát publikované, že pokud pacient nemá akutní zánět, má odstraněný kámen (i subgingivální) a má dobrou úroveň hygieny, tak pro něj není ortodontická léčba rizikem. Naopak estetický i funkční přínos je u paro pacientů enormní.

Jak má praktický zubní lékař pečovat o pacienta s rovnátky?

Všichni pacienti jsou upozorněni na nutnost docházet na preventivní prohlídky a ozk ke svému zubnímu lékaři i s nasazenými fixními aparáty. Bude-li, pro případnou sanaci, nutné sejmout (provedeme) některou část ortodontického aparátu, je nutné, aby to bylo pouze na nezbytně krátkou dobu max.1-2dny.

Během léčby fixními aparáty nelze zhotovit bite-wing rtg snímky. Proto prosíme o maximálně precizní sanaci před zahájením aktivní ortodontické léčby.

Je možné pískovat pigmenty pomocí air-flow kolem rovnátek?

Ano, ale s citem :-)

Pacientovi chce ortodontista zbrušovat zuby (stripping),
nepoškodí se tím?

Stripping je několik desítek let používaná metoda pro získávání místa v zubním oblouku nebo pro vyrovnání nepoměru mezi šířkou horních a dolních zubů. Je 100% prokázané, že stripping, pokud byl proveden lege artis, nemá vliv na míru kazivosti chrupu. Studie porovnávající kazivost u ostripovaných a neostripovaných zubů po 20 letech od zákroku toto jasně potvrdily (Zachrisson). Obvykle se ve frontální části chrupu zuby zbrušují z každé strany o 0,25mm. Pokud jsou zuby výrazně trojúhelníkovité, je možno i o víc. V postranním úseku chrupu je možné zuby zúžit až o 0,4mm z každé strany. Podmínkou je naprosto precizní vyleštění po zbroušení. Výzkumy elektronovým mikroskopem prokázaly, že po strippingu je povrch zubu dokonce hladší než „od přírody“ (Marek, Miethke). Není se třeba tudíž obávat vzniku retenčních míst plaku a tím zvýšené kazivosti. Výjimečně může být zaznamenána zvýšená citlivost zubů, která ale do 1měsíce vymizí. Celá procedura se dělá středními otáčkami do 20000/min za mohutného chlazení vodou.

Pro perfektní výsledek je samozřejmě nezbytné pečlivé provedení. To je ale stejné jako u jakéhokoli jiného stomatologického ošetření.

Až 60% populace má nepoměr ve velikosti horních a dolních zubů vedoucí ke stěsnání v jedné čelisti nebo mezerám ve druhé. Tuto situaci je nutno vyřešit strippingem nebo dostavbami zubů. Rozhodnutí závisí na estetických kritériích a morfologii zubů.